Welkom!!


Leuk dat je de moeite hebt genomen om een kijkje te nemen op mijn blog.
Nóg leuker vind ik het wanneer je een berichtje achterlaat...

privacyverklaring

Privacyverklaring Mijn Hobbyhonk

Iedereen die om wat voor reden dan ook persoonsgegevens verwerkt, verzamelt of plaatst, 
is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht een privacyverklaring op te stellen. 
Of je nu een groot bedrijf bent of een hobbyblogger, als er persoonsgegevens worden 
verzameld of vermeld, is een privacyverklaring verplicht. Dus ook op mijn blog.

Mijn contactgegevens
https://mijnhobbyhonk.blogspot.nl/
angela.hollander56@yahoo.com

Persoonsgegevens die Mijn Hobbyhonk verwerkt
Mijn Hobbyhonk toont je persoonsgegevens doordat je mijn blog bezoekt en mijn blogberichten 
leest. Of omdat je die gegevens zelf aan mij verstrekt door een reactie onder een blogbericht 
te plaatsen of door mij een e-mail te sturen.
Als je alleen mijn blogberichten leest, betreft het de volgende gegevens:
* ip-adres
Als je een reactie achterlaat of mij een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens 
(afhankelijk van wat je wel of niet invult):
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Websiteadres
* Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 
verwerkt worden
Mijn Hobbyhonk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. 
Het is mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. 
Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 
kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch 
persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact 
met mij op via eerder genoemd  mailadres, waarna ik deze informatie zal verwijderen.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
Mijn Hobbyhonk verwerkt persoonsgevens voor de volgende doeleinden:
* Het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuw blogbericht wordt 
   geplaatst op Mijn Hobbyhonk.
* Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik reageer op jouw reactie op een van mijn 
   blogberichten.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mijn Hobbyhonk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen 
kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s en/of – systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens
Mijn Hobbyhonk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het 
realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld:
* de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een blogberciht blijven bewaard.
* e-mails die je me hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
* indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
* met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies
Bij je bezoek aan Mijn Hobbyhonk word je d.m.v. van een cookie-melding om jouw toestemming 
gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde “ third party cookies”
van Google (Blogger) en waarop ik geen invloed kan uitoefenen
Mijn Hobbyhonk maakt geen gebruik van eigen cookies (z.g. First party cookies).
Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende website www.cookiechecker.nl.

De foto’s, afbeeldingen en teksten op Mijn Hobbyhonk kun je niet via een “knop” delen via 
sociale media (zoals bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Deze sociale netwerken plaatsen 
ook cookies zodra je op deze media inlogt. Dit zijn zogenaamde “tracking cookies”. Mijn Hobbyhonk 
biedt daartoe niet de mogelijkheid.

Ook maakt Mijn Hobbyhonk geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website 
te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is derhalve geen sprake 
van “tracking cookies”.

Je kunt er voor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen 
van je browser. De consumentenbond heeft hiervoor een handig stappenplan 
Ook wordt geadviseerd om regelmatig cookies van je apparaten te verwijderen. Ook dit staat 
beschreven het voorgaande stappenplan.

De beveiliging van persoonsgegevens
Mede d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) probeert Mijn Hobbyhonk jouw 
persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
met mij op via eerder genoemd e-mailadres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je langs geweest bent en bedankt voor je reactie; ik lees ze met veel plezier. Graag tot een volgende keer.
xxAngela